Tannlegeteam logo

Tannlegeteam

Tannsprekker

Sprekker i tennene er et vanlig problem som oppstår i både emalje og dentin (tannbein). Siden sprekker kan være vanskelige å se, blir disse oftest diagnostisert basert på pasientens symptomer. Vær derfor alltid oppmerksom på ising og smerter når du belaster tannen. TannlegeTeam er behjelpelige med å både oppdage og behandle sprekker i tennene.
Tannlegeteam ansatt som utfører behandling
Innhold
  Add a header to begin generating the table of contents

  Hvordan oppdager man sprekker i tennene?

  Ettersom sprekker i tennene ofte er usynlige, blir de ofte diagnostisert basert på pasientens symptomer. Symptomene vil ofte være tilbakevendende ising når tannen blir belastet av tygging eller av temperaturpåvirkning. Sprekker sees oftest i jekslene, det er ekstremt sjelden å se samme type i fortennene og hjørnetennene. Sprekkene kan være både horisontale og vertikale. Vertikale sprekker kan gå ned i roten, og vil derfor ha dårlig prognose. De kan utvikle seg, men de er uforutsigbare.

  Er det normalt med sprekker i tennene, og hvorfor får jeg dem?

  Det er normalt at det oppstår veldig små sprekker i emaljen. Disse forårsakes av stress og slitasje gjennom årene. De små sprekkene er ikke farlige og trenger derfor ikke behandles. Sprekker kan også forekomme i tannbeinet som et slags belastningsbrudd i tannen etter mange års slitasje, eller som et traume på tannen. Slike traumer kan skje hvis man for eksempel har tygget hardt på et pepperkorn eller fått et slag i kjeven. Hvis

  tannen samtidig er svekket etter tidligere behandlinger, er den mer utsatt.

  Særlig kan gamle sølvfyllinger føre til at det dannes sprekker etter hvert som fyllet utvides og trekker seg sammen. Dette skjer når man spiser eller drikker varmt og kaldt.

  Hva kan jeg gjøre selv for å forhindre sprekker i tennene?

  Sprekker i ubehandlede tenner sees bare veldig sjelden. Unngå derfor først og fremst å få hull i tennene. God munnhygiene vil også hjelpe gamle fyllinger å vare

  lenger. Utskifting av fyllinger skal bare gjøres om det er helt nødvendig, da litt av tannen forsvinner hver gang fyllingen byttes ut. Hvis du har veldig store fyllinger i jekslene,

  eller du skjærer tenner, kan det være lurt å få dem reparert med et sterkere materiale enn plast. Dette kan for eksempel være porselen.

  Visste du at:

  Sprekker i tennene forekommer hos omtrent 10% av alle voksne, spesielt 30–50- åringer?

  Du selv kan minimere sprekker i tennene ved å ha god munnhygiene?

  Du bør gå til tannlegen hvis du opplever ubehag i form av smerte eller ising fra tannen?

  Behandlingen avhenger av sprekkens art og størrelse?

  Når bør jeg gå til tannlegen med sprekker i tennene?

  Hvis du opplever tilbakevendende ising under tygging, eller når tannen utsettes for

  varm og kald mat eller drikke, bør du kontakte tannlegen. Dette kan være et tegn på en sprekk i tannen. Det er avgjørende å få behandlingen i gang så snart som mulig, da sprekken raskt kan utvikle seg i negativ retning. Hvis du ikke vet hvor smertene kommer fra, er det også vanskelig for tannlegen å diagnostisere sprekken. I slike tilfeller vil tannlegen benytte seg av en bitestav, som i mange tilfeller kan avsløre om det er en sprekk.

  Hvordan behandles en sprekk i tannen?

  Hvis sprekken er i en tann med gammel fylling, fjernes fyllingen. Hvis tannlegen vurderer at tannen kan limes sammen, lages det først en ny plastfylling. Tannen slipes litt ned, slik at det ikke tygges direkte på sprekken. Du bør da være spesielt oppmerksom på smerter fra tannen.

  Hvis du fremdeles opplever smerte etter liming, kan det lages en midlertidig krone som plasseres på tannen. Den midlertidige kronen dekker hele tannen, og holder den tettere sammen enn plastfyllingen.

  Hvis symptomene ikke forsvinner etter denne behandlingen, må det lages en ekte krone for tannen. Hvis du ikke er symptomfri etter dette, er det nødvendig med en rotfylling med påfølgende kronebehandling.

  Tannlegen anbefaler

  Hvis du har en sprekk i en tann som gjør vondt, må du være tålmodig og godta at det kan ta noe tid, være ubehagelig og koste litt før tannen blir fullstendig behandlet. Lytt til tannlegen din og følg hennes eller hans råd.

  Visste du at:

  Sprekker i tennene forekommer hos omtrent 10% av alle voksne, spesielt 30–50- åringer?

  Du selv kan minimere sprekker i tennene ved å ha god munnhygiene?

  Du bør gå til tannlegen hvis du opplever ubehag i form av smerte eller ising fra tannen?

  Behandlingen avhenger av sprekkens art og størrelse?

  Når bør jeg gå til tannlegen med sprekker i tennene?

  Hvis du opplever tilbakevendende ising under tygging, eller når tannen utsettes for

  varm og kald mat eller drikke, bør du kontakte tannlegen. Dette kan være et tegn på en sprekk i tannen. Det er avgjørende å få behandlingen i gang så snart som mulig, da sprekken raskt kan utvikle seg i negativ retning. Hvis du ikke vet hvor smertene kommer fra, er det også vanskelig for tannlegen å diagnostisere sprekken. I slike tilfeller vil tannlegen benytte seg av en bitestav, som i mange tilfeller kan avsløre om det er en sprekk.

  Fler artikler innenfor samme tema

  Scroll to Top